top of page
スリランカのホテル

​DEALER

Enjoy Mitsu Tea's tea
Shops nationwide

(Titles omitted)

Tokyo

miso soup incense (logi tree)

1F, Ogawa Building, 1-53-7 Kitasenzoku, Ota-ku, Tokyo

Business days: Please check the miso soup blog as it is open irregularly.

T'spoon, a shop where you can enjoy bread and tea

5-13-32 Nishikamata, Ota-ku, Tokyo

Famille Tsukuda Building No. 1 Room 103

Antique Cafe hinata
1-8-9 Nakazato, Kita-ku, Tokyo Aoki No. 2 Building 1F
We offer it in vessels from the Edo to Meiji period.

Kanagawa

hitelas (open Tue-Sat 10: 00-18: 00)

2559-9 Noborito, Tama-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa

Chai Cafe

2-25-34 Kizuki, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa

Bakery Hananaho

2-15-9 Takada West, Kohoku Ward, Yokohama City, Kanagawa Prefecture

Shizuoka

Hidamari Cafe Emu

1501 Uchino, Hamakita-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka M Heights Room 209

Ishikawa

Tea and sweets atelier ha + co

206-4 Yokoyama, Kahoku City, Ishikawa Prefecture

Kyoto

Vermillion --espresso bar & info.

85 Fukakusa Inario Gozencho, Fushimi-ku, Kyoto

Vermillion --cafe.

5-31 Fukakusa Kaidoguchi-cho, Fushimi-ku, Kyoto

Shiga

Cafe Collabo

460 Asahi, Shinasahicho, Takashima City, Shiga Prefecture

Nara

Chitehako Cafe

1232 Horencho, Nara City, Nara Prefecture

Oita

CARANDONEL

2939-4 Kawakami, Yufuin Town, Yufu City, Oita Prefecture

Miyazaki

tea's forest

53-10-2 Daiocho, Miyakonojo City, Miyazaki Prefecture

Kagoshima

Subtropical Auberge Villa Yurimun

508 Ashitoku, Tatsugo-cho, Oshima-gun, Kagoshima Prefecture

Okinawa

douce cafe nanjo

1265 2F, Chinen Azama, Nanjo City, Okinawa Prefecture

bottom of page